Hỗ trợ, Chính sách, Dịch vụ

Chính sách khuyến mãi sản phẩm


Ngày đăng: 23/01/2016 11:04:57 SA


Chính sách khuyến mãi, giá bán linh hoạt

Công ty Bảo Phong áp dụng  nhiều chính sách giá bán khắc nhau & rất linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể :
  • Chính sách giá bán theo đối tượng khách hàng (Khách sỉ, Khách lẻ, VIP…) , khi bán hàng căn cứ vào Tên khách, SĐT… Hệ thống sẽ tự động áp mức Chiết khấu tương ứng.
  • Chính sách giá bán theo sản phẩm : Mỗi sản phẩm có thể áp dụng mức giá bán khác nhau
  • Thay đổi giá trực tiếp khi bán hàng cũng là phương thực thường sử dụng trong kinh doanh bán lẻ

Bài viết liên quan

Phiên sử dụng (session) sẽ kết thúc vào giây.
Bạn có muốn tiếp tục sử dụng ?
Hỗ trợ trực tuyến

scroll to top